Ad *  
Soyad *
Doğum Yeri *
Doğum Tarihi *
Mesleğiniz *
(varsa akademik unvanınız)
Sigorta Sicil Numaranız
Ev Telefonunuz *
İş Telefonunuz
Ev Adresiniz *
E-mail Adresiniz
ÖĞRENİM DURUMUNUZ
Ortaokul'dan başlayarak, okulun adını, mezun olduğunuz bölüm veya branşı, devam ettiğiniz yılları ve mezuniyet derecenizi yazınız
Ortaokul  
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
 
YABANCI DİL
         
Bildiğiniz Yabancı Diller Nasıl Öğrendiniz Konuşma Okuma Anlama Yazma
    
Herhangi bir bedeni arızanız var mı?
(Devam eden hastalığız, allerjiniz,
sakatlığınız, vb.)
Yok Var  

Askerliğinizi yaptınız mı?
(Tecilli ise tecil süresi)
Yıl*
Şoför ehliyetiniz var mı?
(kaç yıllık olduğunu yazınız)
Yok Var Yıl *

Bilgisayar Kullanımı
(Bilgisayar kullanıyorsanız, kaç yıldır, hangi donanımlar ve yazılımlarla çalışabiliyorsunuz
uzmanlaştığınız paket programlar, vb. ayrıntı veriniz)
     


 
Hangi görevde çalışmak istiyorsunuz?
Son çalıştığınız işyerindeki aylık ücretiniz
İstediğiniz aylık ücret (Emeğinizin Sizce Değeri)
İşe başlayabileceğiniz tarih
Son çalıştığınız işyeriyle temas kurabilir miyiz?
   
Adı Soyadı İşi / Ünvanı Adresi / Çalıştığı Yer Telefon / Fax No
       
     
       
Yanında * olan boşluklar doldurulması zorunlu olan bölümlerdir.
Müracaat sahipleri, gerekli durumlarda yazılı veya sözlü olarak sınanabilirler.
Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, işe başlatılmış olsalar dahi, durumun anlaşılması halinde işten çıkartılabilirler.
İşe alınmasına karar verilenler için iş kanunu çerçevesinde deneme süresi geçerli olup, bu sürenin sonunda uygun görülen aday, resmen işe başlatılır.